1999 - Ayollar yili

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Qarori

1999 yilda oila, davlat va jamiyat qurilishida ayollarning rolini kuchaytirish, ularning huquqiy, ijtimoiy, iqtisodiy va ma’naviy manfaatlarini himoya qilish tizimini takomillashtirish yuzasidan davlat dasturi tadbirlari to‘g‘risida


Hujjat matni rus tilida berilgan.


Vazirlar mahkamasining raisi i. Karimov

Toshkent sh.,

1999 yil 18 fevral,

73-son